Toulovcovy maštale

    V sobotu jsme se rozhodli pro výlet do Toulovcových maštalí. Zvolili jsme prověřenou okružní trasu, která začínala a končila u chaty Polánka. Po cestě jsme míjeli útvary: betlém, kupadla nebo kazatelna. Počasí nám přálo a brzy jsme dorazili do Zderazu. Odtud jsme pokračovali do Pivnice. Kdo by zde čekal korbel piva, byl by zklamán, Pivnice je totiž přírodní památkou bez piva :D Unešeni krásnou procházkou podél rokle jsme minuli Dolanský mlýn a směřovali do cíle, kde jsme si dali chutný obídek.

    Nutno podotkonout, že výhodou námi oblíbeného okruhu je, že po cestě nepotkáte téměř ani živáčka, a tak si můžou psiska pobíhat po lese, jak je libo. Gready tuhle trasu miluje! Líta po cestičce tam a zpět, hlídá všechny zúčastněné, a když nás přepočítá hupsne do potoka, pak do lesa, po kamenech přes potok a zpět :)  FOTO