Školení flyballových rozhodčích

    Letos jsem se rozhodla přiložit ruku k flyballovému dílu a absolvovat školení flyballových rozhodčích. Na první části školení jsme podrobně prošli flyballová pravidla (včetně těch nepsaných) a domů dostali k vyplnění test pro boxového, startovního případně hlavního rozhodčího. Já se odhodlala nakonec zkusit všechny tři testy. Kdo by si myslel, že doma s pravidly a poznámkami ze školení v ruce se testy píšou s prstem v nose, šeredně by se mýlil! Každopádně se zadařilo a písemné testy na boxového, startovního i hlavního rozhodčího jsem úspěšně složila :) Včera nás čekala druhá část školení, kde jsme se naučili pracovat a vyplňovat výsledkové listiny, pavouka a rozpisy rozběhů a trochu přičichli k praxi sledováním video záznamů a jejich rozborem. Obě části školení byli náročné, ale záživné díky profesionálním školitelkám Míle (Hop Trop Prague) a Katce (Dog Dragons). Již se těším na svou první hospitaci na Eager´s Cupu, který se uskuteční 11.-12.5. 2013 v Žamberku!